แอร์4ทิศทาง Eminent

 

 

 

รุ่น BTU ราคาหร้แมติดตั้ง
AFE18FC 18000 38.900
AFE25FC 25000 42.900
AFE30FC 30000 46.900
AFE36FC 36000 51,900
AFE40FC 40000 58.900

 

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี   

                                                                                      

 

รุ้น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
AVG18FC 18000 43.900
AVG25FC 25000 46.900
AVG30FC 30000 51,900
AVG36FC 36000 55.900
AVG40FC 40000 65.900

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี  

 

รุ่น BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
AR18FC 18000 37,900
AR25FC 25000 43,900
AR30FC 30000 45,900
AR36FC 36100 45,900
AR40FC 40000 53,900
AR44FC 44000 57.900
AR48FC 48000 60,900

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี  

 

 

 

Visitors: 402,735