แอร์แขวน Mitsubishi Heavy Duty

    เเอร์ มิตซูเอฟวี่ เเขวนใต้ ธรรมดา

 

Dm4uz3 Foekoe Sticker - Dm4uz3 Foekoe Foekoe Gaming Stickersเเอร์ มิตซูเอฟวี่ เเขวนใต้ฝ้า ธรรมดา

รุ่น BTU SEER เบอร์ รวมติดตั้ง
FDE50CNVX-S1 18000      31,900
 FDE71CNVX-S1  21000      35,900
 FDE100CNV-S1  36000      45,900
 FDE100CNV-S1  36000  ไฟ 380    45,900
 FDE125CSV-S1 44000   ไฟ 380    50,900
 FDE140CSV-S1  49000  ไฟ 380    56,900

รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี

 

 Dm4uz3 Foekoe Sticker - Dm4uz3 Foekoe Foekoe Gaming Stickersเเอร์มิตซู เอฟวี่ เเขวนใต้ฝ้า ระบบ INVERTER

รุ่น BTU SEER เบอร์ พร้อมติดตั้ง
FDE40YA-W1 14700  20.92 5 33,900
FDE50YA-W1 18000  19.69 5 34,900
FDE60YA-W1 20800  17.03 5 35,900
FDE71YA-W1 25000  19.99 5 39,900
FDE100YA-W1 36600  20.34 5 49,900
FDE125YA-W1 40900 18.99  5 56,900
FDE140YA-W1 47300  17.50 5 62,900

รับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรส 5 ปี

 

 

 

 

Visitors: 402,735