แอร์Cassette - เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า

 

มิตซู  MR.Slim
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา           BTU      ราคาส่ง 
PL-P1.6                12000      00,000.-
PL-P18                 18000      00,000.-
PL-P24                 24000      00,000.-
PL-P30                 28000      00,000.-
PL-P36     220      35000      00,000.-
PL-P36     380      35000      00,000.-
PL-P42     380      42000      00,000.-
PL-P48     380      45000      00,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี
 
มิตซู  MR.Slim
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น  Inverter                    BTU      ราคาส่ง 
PLY-SM13  #5               13000      40,900.-
PLY-SM18  #5               18000      45,900.-
PLY-SM24  #5               24000      55,900.-
PLY-SM30  #5               28000      59,900.-
PLY-SM36  #5   220      35000      69,900.-
PLY-SM36  #5    380     35000      70,900.-
PLY-SM42          220      42000      00,000.-
PLY-SM42          380      42000      75,900.-
PLY-SM48          380      48000      78,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี
Saijo Denki
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น Inverter              BTU      ราคาส่ง 
INVERTER SSC13  #5               13000      23,900.-
INVERTER SSC18  #5               18000      24,900.-
INVERTER SSC25  #5               25000      28,900.-
INVERTER SSC30  #5               30000      35,900.-
INVERTER SSC30  #5   380      30000      32,900.-
INVERTER SSC33  #5   380      33000      00,000.-
INVERTER SSC33  #5   220      33000      00,000.-
INVERTER SSC36         380      36000      37,900.-
INVERTER SSC36  #5  220       36000      38,900.-
INVERTER SSC40        380       40000      43,900.-
INVERTER SSC44        380       40000      49,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 3 ปี
 
Saijo Denki
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา              BTU      ราคาส่ง 
TARBO APS SSC13  #5               13000      00,000.-
TARBO APS SSC18  #5               18000      00,000.-
TARBO APS SSC25  #5               25000      00,000.-
TARBO APS SSC30  #5               30000      00,000.-
TARBO APS SSC30  #5   220      30000      00,000.-
TARBO APS SSC33  #5   380      33000      00,000.-
TARBO APS SSC33  #5   220      33000      00,000.-
TARBO APS SSC36         380      36000      00,000.-
TARBO APS SSC36  #5   220       36000      00,000.-
TARBO APS SSC40         380       40000      00,000.-
TARBO APS SSC40         220       40000      00,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 3 ปี
 
 
Mitsubishi  Heavy Duty
4ทิสทาง    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                       BTU       ราคาส่ง 
FDT50CNVX  #5            18252      38,500.-
FDT71CNVX  #5            23871      45,900.-
FDT100CNV   #5  220    36195      55,900.-
FDT100CSV   #5  380    36301      56,900.-
FDT125CSV         380    42650      59,900.-
FDT140CSV         380    49474      67,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี
 
Daikin
4ทิศทาง    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                      BTU      ราคาส่ง 
FHNQ13N                   13000      32,500.-
FHNQ18N                   18000      42,900.-
FHNQ24N   220          24200      51,900.-
FHNQ30N   220/380  30500      37,900.-
FHNQ36N   220/380  37500      55,900.-
FHNQ42N  380          42500      59,900.-
FHNQ48N  380          48500      66,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 
Daikin
4ทิศทาง แบบไม่มีไฟLED   R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                   BTU      ราคาส่ง 
FCRN18N                   18000     26,900.-
FCRN24N   220          24200     31,900.-
FCRN30N   220/380  30500      36,900.-
FCRN36N   220/380  37500      40,900.-
FCRN42N  380          42500      47,900.-
FCRN45N  380          48500      53,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
*หมายเหตุ  ต้องการไฟLED เพิ่มอีก 2,500 บาท*
 
Daikin
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่นINVERTER            BTU      ราคาส่ง 
FCF13C                   13000     36,500.-
FCF18C                   18000     48,900.-
FCF24C   220          24200     59,900.-
FCF30C   220/380  30500      62,900.-
FCF36C   220/380  36500      71,900.-
FCF42C   380         42500      78,900.-
FCF48C   380         48500      81,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
Daikin
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่นINVERTER            BTU      ราคาส่ง 
FCFC13D                   13000     34,500.-
FCFC18D                   18000     45,900.-
FCFC24D   220          24200     53,900.-
FCFC30D   220/380  30500      58,900.-
FCFC36D   220/380  36500      65,900.-
FCFC42D   380         42500      71,900.-
FCFC48D   380         48500      72,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
Amena
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                       BTU      ราคาส่ง 
LKB13B  #5                13000      23,900.-
LKB18B  #5                18000      27,900.-
LKB24B  #5                24000      32,900.-
LKB30B  #5                30000      38,900.-
LKB36B  #5  220        36000      45,900.-
LKB36B  #5  380        36000      46,900.-
LKB40B  #5  380        40000      49,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี

 

4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                    BTU      ราคาส่ง 
GULD18TD/A               18000      30,900.-
GULD24TD/A               25000      36,900.-
GULD30TD/A               30000      38,900.-
GULD36TD/A               36000     41,900.-
GULD42TD/A   220     41000      51,900.-
GUD140TD/A    380     48000      62,900.-
GUD160TD/A    380     60000      66,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 
Haier
4ทิศทาง   R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                          BTU      ราคาส่ง 
HCSU18CS                    25000      24,900.-
HCSU25CS                    30000      28,900.-
HCSU32CS                    32000      34,900.-
HCSU36CS   220/380    41000      36,900.-
HCSU40CS        /380    48000      38,900.-
HCSU50CS        /380    48000      44,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5  ปี

 
Trane
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา                                  BTU      ราคาส่ง 
MCCE18/TTK30KB  #5             18000      28,900.-
MCCE24/TTK36KB  #5   220    24000      36,900.-
MCCE30/TTK36KB  #5   380    30000      42,900.-
MCCE36/TTK42KB  #5   380    36000      45,900.-
MCCE42/TTK48KB  #5   380    42000      50,900.-
MCCE48/TTK60KB  #5   380    48000      62,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปีอะไหล่ 2  ปี
 
Carrier
4ทิศทาง    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                           BTU      ราคาส่ง 
42TSF0131A1  #5                13000      26,900.-
42TSF0181A1   #5               18000      30,900.-
42TSF0242A1   #5               24000      32,900.-
42TSF0301A1  #5                30000      43,900.-
42TSF0361A1  #5     220     36000      47,900.-
42TSF0361A3  #5     380     36000      48,900.-
42TSF0401A1  #5     220     40000      51,900.-
42TSF0401A3  #5     380     40000      52,900.-
42TSF0481A3           380      51000      53,900.-
42TSF0601A3           380      60000      58,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
Carrier
4ทิศทาง   R410  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                     BTU      ราคาส่ง 
42TSV0131A1  #5                13000      34,900.-
42TSV0181A1   #5               18000      36,900.-
42TSV0242A1   #5               24000      41,900.-
42TSV0361A1  #5     220    36000      53,900.-
42TSV0361A3  #5     380    36000      54,900.-
42TSV0401A1  #5     220    40000      57,900.-
42TSV0401A3  #5     380    40000      58,900.-
42TSV0481A3           380     51000      61,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
Carrier
4ทิศทาง    R32  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                     BTU      ราคาส่ง 
42TGV0131A1  #5                13000      37,900.-
42TGV0181A1  #5                18000      38,900.-
42TGV0241A1  #5                24000      45,900.-
42TGV0251A1  #5                25000      50,900.-
42TGV0301A1  #5                30000      54,900.-
42TGV0361A1  #5     220     36000      57,900.-
42TGV0361A3  #5     380     36000      58,900.-
42TGV0391A1  #5     380     38000      62,900.-
42TGV0401A1  #5     220     40000      63,900.-
42TGV0401A3           380     40000      67,900.-
42TGV0481A3           380     51000      74,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี

Visitors: 297,333