แอร์Ceiling - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน

Mitsubishi  Heavy Duty
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                       BTU       ราคาส่ง 
FDE50CNVX  #5            18252      28,500.-
FDE71CNVX  #5            23871      33,900.-
FDE100CNV   #5  220    36195      43,900.-
FDE100CSV   #5  380    36301      44,900.-
FDE125CSV   #5  380    42650      47,900.-
FDE140CSV   #5  380    49474      55,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี
  
Daikin
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                      BTU      ราคาส่ง 
FHNQ13N #5                  14000      18,500.-
FHNQ18N #5                  18000      23,900.-
FHNQ24N #5  220          24200      30,900.-
FHNQ30N #5  220/380 30500      37,900.-
FHNQ36N #5  220/380 37500      40,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 
Daikin
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                       BTU      ราคาส่ง 
FHNQ24M                    24000      28,500.-
FHNQ30M   220/380  30000      33,900.-
FHNQ36M   220/380  36000      37,900.-
FHNQ42M   380          42000      43,900.-
FHNQ48M   380          48000      47,900.-
FHNQ55M   380          48000      53,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 
Daikin
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น Invertet                        BTU      ราคาส่ง 
FHFC13DV  #5                 13600      23,500.-
FHFC18DV  #5                 18000      27,900.-
FHFC24DV  #5                 24000      33,900.-
FHFC30DV  #5 220/380 30000      38,900.-
FHFC36DV  #5 220/380 36000      43,900.-
FHFC42DV  380               42000      47,900.-
FHFC48DV  380               48000      52,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 แอร์ Daikin แบบแขวนใต้ฝา - Chonburielectricair
Daikin
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น Invertet                       BTU      ราคาส่ง 
FHA13DV  #5                 13600      29,900.-
FHA18DV  #5                 18000      33,900.-
FHA24DV  #5                 24000      39,900.-
FHA30DV  #5 220/380 30000      45,900.-
FHA36DV  #5 220/380 36000      52,900.-
FHA38DV  #5 380         42000      55,900.-
FHA42DV  380               48000      57,900.-
FHA48DV  380               48000      63,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 แอร์ Amena รุ่น SKV SERIES น้ำยา R-32 | โฟลเทคเวิลด์
Amena
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น Invertet                       BTU      ราคาส่ง 
SKV13B  #5                13600      23,900.-
SKV18B  #5                18000      27,900.-
SKV24B  #5                24000      29,900.-
SKV30B  #5                30000      36,900.-
SKV33B  #5                33000      37,900.-
SKV36B  #5  220        36000      37,900.-
SKV36B  #5  380        36000      44,900.-
SKV40B  #5  380        40000      45,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี

Amena
ตั้งแขวนใต้ฝ้าหรือแขวน    R32  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                       BTU      ราคาส่ง 
SK13B  #5                13000      18,900.-
SK18B  #5                18000      22,900.-
SK24B  #5                24000      25,900.-
SK30B  #5                30000      32,900.-
SK36B  #5  220        36000      36,900.-
SK36B  #5  380        36000      37,900.-
SK40B  #5  380        40000      42,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
 
Carrier
ตั้งแขวนใต้ฝ้าหรือแขวน    R32  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                          BTU      ราคาส่ง 
42FDE004-R1  #5              12000      18,900.-
42FDE006-R1  #5              18000      23,900.-
42FDE008-R1  #5              25000      26,900.-
42FDE010-R1  #5              30000      35,900.-
42FDE012-R1  #5              37000      38,900.-
42FDE012-R3  #5   380     36000      39,900.-
42FDE014-R3  #5   380     40000      43,900.-
42FDE015-R3  #5   380     44000      43,900.-
42FDE016-R3  #5   380     48000      45,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
Carrier
แขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                           BTU      ราคาส่ง 
42TSF0131A1  #5                13000      22,900.-
42TSF0181A1   #5               18000      23,900.-
42TSF0242A1   #5               24000      26,900.-
42TSF0301A1  #5                30000      35,900.-
42TSF0361A1  #5     220     36000      38,900.-
42TSF0361A3  #5     380     36000      39,900.-
42TSF0401A1  #5     220     40000      43,900.-
42TSF0401A3  #5     380     40000      43,900.-
42TSF0481A3           380      51000      45,900.-
42TSF0601A3           380      60000      51,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
 
Carrier
แขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                     BTU      ราคาส่ง 
42TSV0131A1  #5                13000      26,900.-
42TSV0181A1   #5               18000      29,900.-
42TSV0242A1   #5               24000      32,900.-
42TSV0301A1  #5                30000      35,900.-
42TSV0361A1  #5     220    36000      38,900.-
42TSV0361A3  #5     380    36000      39,900.-
42TSV0401A1  #5     220    40000      43,900.-
42TSV0401A3  #5     380    40000      43,900.-
42TSV0481A3           380     51000      45,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
Carrier
แขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                     BTU      ราคาส่ง 
42TGV0131A1  #5                13000      28,900.-
42TGV0181A1  #5                18000      32,900.-
42TGV0241A1  #5                24000      35,900.-
42TGV0251A1  #5                25000      43,900.-
42TGV0301A1  #5                30000      46,900.-
42TGV0361A1  #5     220     36000      48,900.-
42TGV0361A3  #5     380     36000      49,900.-
42TGV0391A1  #5     380     38000      54,900.-
42TGV0401A1  #5     220     40000      55,900.-
42TGV0401A3           380     40000      56,900.-
42TGV0481A3           380     51000      58,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 2 ปี
Gree
แขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                  BTU      ราคาส่ง 
GULD18ZD/A  #5             18000      26,900.-
GULD24ZD/A  #5             25000      32,900.-
GULD30ZD/A  #5             30000      34,900.-
GULD36ZD/A  #5             36000      38,900.-
GULD42ZD/A  #5   220    41000      48,900.-
GUD140ZD/A   #5   380    48000      59,900.-
GUD160ZD/A   #5   380    60000     63,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
 แอร์—Haier-Ceiling ราคารวมติดตั้ง | Air Best Buy
Haier
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                          BTU      ราคาส่ง 
HCFU13CS  #5                  18000      26,900.-
HCFU18CS  #5                  25000      32,900.-
HCFU25CS  #5                  30000      34,900.-
HCFU30CS  #5                  36000      38,900.-
HCFU36CS  #5 220/380    41000      48,900.-
HCFU40CS  #5 220/380    48000      59,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5  ปี
Haier
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น Inverter                     BTU      ราคาส่ง 
HCFI13CS  #5              13000      21,900.-
HCFI18CS  #5              18000      23,900.-
HCFI25CS  #5              25000      28,900.-
HCFI30CS  #5              30000      35,900.-
HCFI36CS  #5  220      36000      38,900.-
HCFI36CR  #5 380      41000      39,900.-
HCFI40CS  #5  220      40000      43,900.-
HCFI40CR #5  380      40000      43,900.-
HCFI48CS  #5  220      48000      48,900.-
HCFI48CR #5  380      48000      48,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี
 
Saijo Denki
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา              BTU      ราคาส่ง 
SUE13  #5               13000      18,000.-
SUE18  #5               18000      22,000.-
SUE25  #5               25000      26,000.-
SUE30  #5               30000      33,000.-
SUE30  #5   380      30000      36,000.-
SUE33  #5   380      33000      38,000.-
SUE33  #5   220      33000      39,900.-
SUE36  #5   380      36000      38,500.-
SUE36  #5  220       36000      39,900.-
SUE40  #5  380       40000      45,000.-
SUE40  #5  220       40000      47,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 3 ปี
 
Saijo Denki
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  inverter              BTU      ราคาส่ง 
SSU13  #5               13000      22,000.-
SSU18  #5               18000      25,900.-
SSU25  #5               25000      30,900.-
SSU30  #5               30000      37,000.-
SSU30  #5   380      30000      39,000.-
SSU33  #5   380      33000      00,000.-
SSU33  #5   220      33000      00,000.-
SSU36  #5   380      36000      43,000.-
SSU36  #5  220       36000      46,000.-
SSU40  #5  380       40000      00,000.-
SSU40  #5  220       40000      00,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 3 ปี
มิตซู  MR.Slim
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา              BTU      ราคาส่ง 
PC-P18  #5               18000      00,000.-
PC-P24  #5               24000      00,000.-
PC-P30  #5               28000      00,000.-
PC-P36  #5   220      35000      00,000.-
PC-P36 #5    380      35000      00,000.-
PC-P42  #5   380      40000      00,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี

มิตซู  MR.Slim
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  Inverter                    BTU      ราคาส่ง 
PCY-SM13  #5               12000      29,500.-
PCY-SM18  #5               18000      33,900.-
PCY-SM24  #5               24000      37,900.-
PCY-SM30  #5               28000      40,500.-
PCY-SM36  #5   220      35000      48,900.-
PCY-SM36  #5    380     35000      49,900.-
PCY-SM42          380      42000      55,900.-
PCY-SM42          380      42000      56,900.-
PCY-SM48          380      48000      61,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 5 ปี
Trane
แขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา                                  BTU      ราคาส่ง 
MCXE12/TTK12KB  #5             12000      17,900.-
MCXE18/TTK18KB  #5             18000      23,000.-
MCXE24/TTK24KB  #5             24000      27,900.-
MCXE30/TTK30KB  #5             28000      34,900.-
MCXE36/TTK36KB  #5   220    35000      38,900.-
MCXE36/TTK36KB  #5   380    35000      39,900.-
MCXE42/TTK42KB  #5   380    42000      43,500.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปีอะไหล่ 2 ปี
file
Trane
แขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  INVERTER                           BTU      ราคาส่ง 
MYXA12/TTK12KB  #5             12000      23,000.-
MYXA18/TTK18KB  #5             18000      29,000.-
MYXA24/TTK24KB  #5             25000      34,900.-
MYXA30/TTK30KB  #5             31000      43,900.-
MYXA36/TTK36KB  #5   220    35000      49,900.-
MYXA42/TTK42KB  #5   380    40000      58,900.-
MYXA48/TTK48KB  #5   380    48000      61,500.-
MYXA60/TTK60KB  #5   380    60000      69,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปีอะไหล่ 2 ปี
DewySTD_560x180pixel.jpg
Trane
แขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา     มอก                             BTU      ราคาส่ง 
MCXE30/TTK30KB  #             28000      33,000.-
MCXE36/TTK36KB  #   220    36000      36,900.-
MCXE36/TTK36KB  #   380    36000      37,900.-
MCXE42/TTK42KB  #   380    42000      42,900.-
MCXE48/TTK48KB  #   380    48000      47,000.-
MCXE60/TTK60KB  #   380    60000      51,900.-
Central
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา                    BTU      ราคาส่ง 
CCS410ES09                9000       15,900.-
CCS410ES12               12000      16,000.-
CCS410ES16               16000      19,900.-
CCS410ES18               18000      20,900.-
CCS410ES20               20000      21,900.-
CCS410ES25               25000      23,900.-
CCS410ES28               28000      25,500.-
CCS410ES30               30000      29,500.-
CCS410ES33   220      33000      32,500.-
CCS410ES33   380      33000      35,500.-
CCS410ES36   220      36000      34,500.-
CCS410ES36   380      36000      36,500.-
CCS410ES38   220      38000      39,500.-
CCS410ES38   380      38000      40,500.-
CCS410ES41   220      41000      45,500.-
CCS410ES41  380       41000      46,500.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปีอะไหล่ 2 ปี
Central
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา                    BTU      ราคาส่ง 
CCS410EFN09 #5               9000       00,000.-
CCS410EFN12 #5              12000      00,000.-
CCS410EFN16 #5              16000      00,000.-
CCS410EFN18 #5              18000      00,000.-
CCS410EFN20 #5              20000      00,000.-
CCS410EFN25 #5              25000      00,000.-
CCS410EFN28 #5              28000      00,000.-
CCS410EFN30 #5              30000      00,000.-
CCS410EFN33 #5 220      33000      00,000.-
CCS410EFN33 #5 380      33000      00,000.-
CCS410EFN36 #5 220      36000      00,000.-
CCS410EFN36 #5 380      36000      00,000.-
CCS410EFN38 #5 220      38000      00,000.-
CCS410EFN38 #5 380      38000      00,000.-
CCS410EFN40 #5 220      40000      00,000.-
CCS410EFN40 #5 380      40000      00,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปีอะไหล่ 2 ปี
Central
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R32  ไร้สาย
รุ่น  ธรรมดา                    BTU      ราคาส่ง 
CCS32BF13 #5              12000      00,000.-
CCS32BF19 #5              18000      00,000.-
CCS32BF25 #5              25000      00,000.-
CCS32BF28 #5              28000      00,000.-
CCS32BF30 #5              30000      00,000.-
CCS32BF33 #5 220      33000      00,000.-
CCS32BF33 #5 380      33000      00,000.-
CCS32BF36 #5 220      36000      00,000.-
CCS32BF36 #5 380      36000      00,000.-
CCS32BF38 #5 220      38000      00,000.-
CCS32BF38 #5 380      38000      00,000.-
CCS32BF40 #5 220      40000      00,000.-
CCS32BF40 #5 380      40000      00,000.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปีอะไหล่ 2 ปี
YORK
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น INVERTER                     BTU      ราคาส่ง 
YNFJXC013  #5                13000      26,900.-
YNFJXC018  #5                18000      32,900.-
YNFJXC024  #5                24000      38,900.-
YNFJXC030  #5                30000      48,900.-
YNFJXC036  #5    220      36000     52,900.-
YNFJXC036  #5     380     36000     53,900.-
YNFJXC040  #5     380     40000     58,900.-
YNFJXC048  #5     380     48000     70,900.-
YNFJXC055  #5     380     55000     75,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี
YORK
ตั้งแขวนใต้ฝ้า    R410  ไร้สาย
รุ่น ธรรมดา                    BTU      ราคาส่ง 
YIFFXC012  #5                13000      19,900.-
YIFFXC018  #5                18000      23,900.-
YIFFXC024  #5                24000      28,900.-
YIFFXC030  #5                30000      34,900.-
YIFFXC036  #5     220     36000      39,900.-
YIFFXC036  #5     380     36000      53,900.-
YIFFXC040  #5     380     40000      41,900.-
YIFFXC040  #5     380     48000      45,900.-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปีอะไหล่ 1 ปี

 

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่โทร. 

038-111723

081-8674214 

081-4676515

065-5177057

ID Line:@vpp4420u

(อย่าลืมใส่ @)

เงื่อนไขการติดตั้ง :  

-  ท่อน้ำยา  4  เมตร(ส่วนเกินเมตรละ  650  บาท

-  สายไฟ  10  เมตร(ส่วนเกินเมตรละ  65  บาท)

-  ขายางรองหรือขาแขวนคอมเพรสเซอร์ 1 ชุด 

-  ท่อน้ำทิ้ง  4 เมตร(ส่วนเกินเมตรละ  25  บาท)

-  รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตร(ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท)

เงื่อนไขการรับประกันหลังการขาย  :

- สินค้ารับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันพร้อมรายละเอียด)

- ซื้อสินค้าใหม่พร้อมติดตั้ง  รับประกันการติดตั้ง 9 เดือน(กรุงเทพและปริมณฑล 

 หมายเหตุ :  ราคาที่แจ้งไว้เป็นราคาเงินสด  กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมตามแบงค์  (ทางร้านไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นเข้ามาในราคาขาย)    แจ้งระบุการจ่ายเงินวันที่สั่งซื้อ 
สินค้าเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อทุกรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือสินค้าหมดจากสต็อคและบางรุ่นอาจมีการหยุดผลิต ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า      รบกวนลูกค้าสอบถามสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อได้ทั้งสองช่องโทรศัพท์ 038-111723 ,081-8674214, 081-4676515 Line :@vpp4420u

Visitors: 297,334